בניסויים בבעלי חיים, נמצא כי גלוקוז- אמין הוא בעל יכולת הגדולה
פי 10 יותר מאשר גלוקוז, בגרימת תנגודת לאינסולין, גלוקוזאמין יכול להעלות
את רמת הגלוקוז בצום ולהרע את הסבילות לגלוקוז. זה קורה מפני שגלוקוזאמין
מפעיל מסלול מטבולי בגוף, הגורם להידרדרות בתאים מייצרי האינסולין בלבלב,
וגורם לתנגודת לאינסולין. שני גורמים הקשורים להתפתחות סוכרת.

המסלול
המטבולי שנפגע הוא מסלול ההקסוזאמין. מה שקורה הוא שהמסלול הזה גורם
לציפוי של חלבונים בגלוקוז, ועקב כך מונע מהם לעבור במסלול ההודעות של
האינסולין לוויסות רמות הגלוקוז בדם.

מהי הכמות היומית המביאה תועלת, ושאינה גורמת נזק?

בניסוי
שנערך על חולי סוכרת, עם 1500 מ"ג גלוקוזאמין ליום, (3X500) למשך 90 יום
("קוזמין"), לא הייתה עליה של רמות הסוכר ולא נצפתה עליה של ההמוגלובין
A1C. לפיכך לא נראה כי יש נזק, אלא תועלת משימוש בגלוקוזמין כתוסף מזון
נגד שחיקת סחוסים ועוד.

(מתוך ההמלצות באתר http://www.psha-inc.com/guai-support/sf/InsulinResistanceSyndrome.htm<) .<

התחברו אלינו בפייסבוק