סכרת ראשונית

מצב שבו הסכרת היא מחלה עיקרית. כולל סכרת נעורים (סוג 1) וסכרת מבוגרים (סוג 2), שהיא הסכרת הנפוצה.

סכרת ראשונית (סוכרת כמחלה עיקרית) מחולקת לשני סוגים עיקריים: סכרת סוג 1, וסכרת סוג 2. להלן פירוט על כל אחד מהסוגים.

התחברו אלינו בפייסבוק