אלדוז רדוקטזה

אנזים זה אחראי על הפיכת גלוקוזה בדם לסורביטול.

אין כעת פרסומים בסיווג זה.

התחברו אלינו בפייסבוק