סכרת ראשונית
(מצב שבו הסוכרת מוגדרת כמחלה עיקרית),

מחולקת לשני סוגים עיקריים:

סכרת סוג 1,
וסכרת סוג 2.

להלן פירוט
על כל אחד
מהסוגים.

בברכת רפואה שלמה.

התחברו אלינו בפייסבוק