מצ"ב מידע על אתרים נוספים בעברית, המוקדשים לסכרת.

אתרים אלו מתייחסים עדיין בעיקר לגישה הסימפטומטית (האלופטית) השמרנית לטיפול בנושא. יש בהם מידע רב על על דרכי הטיפול המדיציניות, פורומים, מתכונים, ועוד.

* מתוקים< אתר המוקדש לילדים הסוכרתיים ובני משפחותיהם. גם אם אינך ילד, תמצא כאן מידע רב על טיפולים קונבנציונליים בסכרת, בשיתוף עם המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הארצי לסוכרת נעורים מרכז שניידר לרפואת ילדים. כולל אפשרות לחיפוש בארבע אתרי סוכרת בארץ, וגם מדור תזונה ומתכונים.<

* האגודה לסוכרת נעורים בישראל (סוכרת שתלויה באינסולין)< - מכיל מידע על סוכרת, עצות ופתרונות, מחקרים וציוד, תזונה ומתכונים, חדשות ועוד.

* מ-טוק< - האתר של פרומקין - סוכרתי, וד"ר קנטר - מנהל היחידה לסוכרת ומטבוליזם המרכז הרפואי רמב"ם. באתר מאמרים מפרי עטו של פרומקין ומפרי עטו של דר'קנטר.

* האגודה הישראלית לסוכרת< - האתר מכיל מידע על סוכרת, נתונים סטטיסטיים בישראל על סוכרת, דרכי טיפול, ארון התרופות, פינת המתכונים, ועוד.

* תיק אישי - סכרת סוג 1 <- האתר של לזר - סוכרתי המתעד את מלחמתו הבלתי פוסקת במחלת הסוכרת החל מיום התחברותו למשאבת האינסולין.

התחברו אלינו בפייסבוק