מהם הסוגים של סוכרת?

בהתאם לסיבות הגורמות להתפתחות המחלה ניתן לחלק את הסוכרת לשתי קבוצות:

1. סוכרת ראשונית – סוכרת כמחלה עיקרית. כוללת סוכרת נעורים (סוג 1) וסוכרת מבוגרים (סוג 2), שהיא הסוכרת הנפוצה.

2. סוכרת שניונית - סוכרת שנובעת כתוצאה ממחלה אחרת.

התחברו אלינו בפייסבוק