הרכיבים: צמחים : ענבי דוב, בוכו, שן-ארי, בטולה
אלבה, ספיראה, קלונה. אלכהול.

התחברו אלינו בפייסבוק