GYMNEMA SYLVESTRE צמח מרפא
הודי, המסייע בהורדת סוכר בדם. משקם חלקית את תאי ביתא שבאיי לנגרהנס בלבלב, מעורר
יצור מוגבר של אינסולין בגוף.

ניתן לשלבו עם תוספים אחרים בטיפול
בסכרת.

התחברו אלינו בפייסבוק