בדיקה זו, שאינה כלולה עדיין בבדיקות השגרתיות לסכרת, מתבצעת בעיקר בקרב סכרתיים מטיפוס 2 כדי לזהות אצלם מצב של יתר אינסולין בדם, כן היא משמשת לזיהוי חולים מטיפוס 1, שלהם רמה נמוכה של אינסולין, בטרם מתפתחת אצלם הסכרת הקלינית.

התחברו אלינו בפייסבוק