מנגנון פעולתו של האינסולין בתאי השריר הוא כדלקמן:

בשלב הראשון, האינסולין נקשר לקולטני אינסולין ייחודים המצויים בעיקר על-פני ממברנות תאי השריר והשומן, וגורם עקב כך לשרשרת ארוכה של תהליכים, המביאים בסופם לייצור מוגבר של נשאי גלוקוז (Glucose transporter). אלה מסייעים לקליטת הגלוקוז מהדם, שבו ריכוזו גבוה, אל תוך התאים, שבהם ריכוזו נמוך. בתהליך המכונה דיפוזיה מזורזת (Facilitated diffusion).

נשאי הגלוקוז מיוצרים בתוך התא של השריר או של השומן, ומועברים לממברנה לצורך העברת הגלוקוז לתוך התא. נוכחות של נשאי גלוקוז רבים בממברנת התא מאיצה מאוד את קצב החדרת הגלוקוז לתוכם.

כאשר האינסולין יקשר לקולטן שלו בתאים, חל עירור של מערכת רב- שלבית, שבסופה עולה באופן משמעותי מספר נשאי הגלוקוז בממברנת התא. עלייה זו מביאה להגברה רבה בקצב הכנסתו של הגלוקוז לתאים והורדת ריכוזו בדם.

התחברו אלינו בפייסבוק