בדיקה זו משמשת לזיהוי סכרת גבולית.

עקב תזונה עשירה בפחמימות, הגוף מגביר הפרשת אינסולין. התאים שאינם זקוקים לעודף הפחמימות, שהן מעל כושר או יכולת הניצול שליהם, מפתחים בהדרגה תנגודת לאיסולין. זוהי בעצם חוכמה של הגוף שלנו לייצר הסתגלות. הגוף שלנו בנויי לתקופה שלפני הצביליציה, לפני המצאת הסוכר והקמח הלבן, שלפני תקופת השפע של היום, המצטיינת בעודף קלוריות ריקות. באופן מבדח תקראו לזה טעות בתיכנון.

התחברו אלינו בפייסבוק